DIG-PA Contestreglement

 

Twee maal per jaar organiseert de DIG-PA een korte contest en wel elke 4e maandagavond in Maart en September.
 
De eerst volgende contest wordt gehouden op 
maandag 22 maart 2021
maandag 27 september 2021

 

 

Contesttijden:

80 meter:   19.00 - 20.00 Nederlandse tijd.
  (19.45 - 20.00 bij voorkeur cw)
DIG-PA Contest Regeln auf Deutsch (PDF)
 2 meter:   20.30 - 21.30 Nederlandse tijd.

 
Klassen
:
Klasse A: 3,500 - 3,800 MHz, All mode.
Let op: CW 3,510-3,560, SSB 3,600-3,650 en 3,700-3,775 MHz
Klasse B: 144 - 146 MHz, All mode
Klasse E: 3,500 - 3,800 MHz, luisteramateurs

Uitwisselen:
RS(T) + DIG-nummer.
Niet leden geven alleen RS(T)

Puntentelling:
Elk gewerkt/gehoord station met DIG-nummer: 10 Punten.
Elk gewerkt/gehoord station zonder DIG-nummer: 1 Punt.
Een verbinding telt maar één keer per band.
 
Extra aandacht voor CW:
Om de CW activiteiten in een bepaald tijdsdeel te concentreren wordt aanbevolen om het laatste deel van de contest op 80 meter in CW te werken rond de frequentie 3550 KHz.
 
Multiplier:
Het aantal gewerkte DIG leden plus het aantal gewerkte landen.

Puntentelling:
A.
Tel de behaalde punten op.
B. Tel de verschillende DIG-nummers en de verschillende landen op (ook PA telt als een land).
De puntentelling is gelijk aan de DIG QSO Party. Software die geschikt is voor de DIG QSO Party kan dus ook voor deze contest gebruikt worden.

SWL's:
Aleen contestverbindingen tellen.
Tegenstations in het log vermelden en hierbij mag een verbinding maar eenmaal gebruikt worden, dus niet ook nog eens omkeren en dan het tegenstation gebruiken.

Logs:
Gebruik bij voorkeur het speciale DIG-PA contest Excel logbestand en stuur dit per e-mail aan: contest@dig-pa.nl
Excel logbestand downloaden:

Logbestand voor Zendamateurs  Start Downloaden

    

Logbestand voor Luisteramateurs  Start Downloaden


 

Voor deze contest zijn ook diverse andere programma's beschikaar, kijk hier voor meer informatie.

Gebruikt u een ander log, vermeld dan: call, tijd, RS(T)-ontv, RS(T)-verz, eventueel DIG-nummer,frequentie, mode, punten.
De volgorde in het log dient in volgorde van de gewerkte/gehoorde tijd te zijn.
U dient op de logs uw volledige NAAM en ADRES te vermelden.

Insturen uiterlijk 14 dagen na de contest datum aan:

DIG-PA Contest manager:
contest@dig-pa.nl  (Wiebe PA9565)

Handgeschreven logs sturen aan:
Wiebe Kooistra, PA9565, 
Berltsumerdyk 16, 
9044 MA Beetgum 

Prijzen:
De plaatsen 1, 2 en 3 krijgen per contest een certificaat.
Alle deelnemers aan één of beide wedstrijden krijgen een certificaat met het bereikte totaalresultaat.

Uitslagen Voorgaande Contesten

 

 

 

Webmaster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webmaster Email